metodika-navshannaСеред найпопулярніших сучасних методів навчання іноземних мов виокремлюють такі:
• сугестопедія Г.Лозанова
• мовчазний метод (Silent Way)
• природний підхід (Natural Approach)
• метод повної фізичної реакції (Total Physical Response — TPR)
• Freire-педагогіка
• метод соціалізованого навчання (Community Language Learning — CLL)
• TANDEM-метод
• драма-педагогіка
• метод екстенсивного навчання читання (Extensive Reading Method)
• ситуативний підхід (Situational Language Learning)
• метод навчання когнітивного коду (Cognitive Code Learning)
• метод проектів та ін.

 

Історичний розвиток методів викладання ІМ

Підхід

Мета

Зміст

Роль вчителя

Особливості

Граматико-перекладний (XVIII ст.)

Вивчити мову для читання текстів

Презентація і вивчення граматичних правил, перекладні вправи

Центральна, авторитарна

Навчання пров. рідною мовою, наголошування на точності

Прямий метод (XIX ст.)

Вільне володіння мовою

Усна комунікація, основана на взаємодії „питання-відповідь”

Джерело мовлення, має бути носієм мови, ведуча

Не дозволяється висловлюватись рідною мовою

Метод Пальмера (Великобританія, 1920-1940)

Практичне володіння усним мовленням ІМ

Попереднє пасивне сприймання, напівмеханічне затреновування, заучування слів і речень

Центральна, контролююча, ведуча

Розроблений словник найуживанішої лексики, увага на заучування, орієнтація на початковий етап

Аудіо-лінгвальний метод (Ч.Фріз, Р.Ладо, США, 1940-1960)

Вільне усне мовлення, правильна вимова і граматика

Діалоги, численні різновиди усних вправлянь

Центральна, активна, ведуча

Попередження помилок, наочність, механічне тренування

Ситуативний підхід (Великобританія, 1940-1960)

Практичне володіння всіма видами МД[2]

Вправи на повторення, імітацію, підстановку

Центральна, ведуча, контролююча

Без РМ[3], уникання помилок, опора на структури,

Аудіо-візуальний метод (Франція, 1950-і роки)

Прискорене навчання ІМ, всіх видів МД

Діалоги-теми, імітація, аналогія (грам.), лінгвокраї-нознавчий аспект

Ведуча, контролююча, джерело мовлення, недирективна

Ігнорування РМ, навчання дорослих, широке викор-ня наочності

 

На курсах іноземних мов "Bona fide" використовується кожен з цих методів. Ми намагаємося залучати у вивченні мов всі аспекти запам'ятовування та мовлення людини, а найфективнішими вважаєм:
Зоровий – читання, писання;
Слуховий – аудіювання;
Вербальний – розмовний (здійснюємо особливий акцент).