pismoviy pereklad

Письмовий переклад – це передання  змісту оригінального тексту мовними одиницями  потрібної іноземної мови. Зміст та форма повинні при цьому бути збережені.Це означає,що текст, створений однією (вихідною) мовою, повинен передатись  посиредництвом  мовних засобів іноземної(цільової) мови у  письмовому вигляді Особливої уваги вимагають  всі стилістичні,лексичні та граматичні особливості.Їх потрібно враховувати.

 

Письмовий переклад вам може знадобитись у таких випадках:

-Незабаром у вас поїздка закордон і вам потрібен переклад деяких документів для іноземного посольства;

-У вас виникла потреба укласти угоду з партнерами, які проживають закордоном і не знають української або російської мови;

-Вам необхідно оплатити рахунок в банку якоїсь країни;

-Ви придбали вартісне обладнання ,а інструкція не містить перекладу на українську або російську мови;

-Ви працівник міжнародної компанії, відповідальний за дубляж всіх документів на декілька мов;

-Ви плануєте переписку із іноземним партнером.

 

Важливі підстави обрати саме нас:

У  нашому закладі  роботу виконують професійні перекладачі.Перекладачі бюро перекладів „Bona fide”-  відповідальні працівники,які є фахівцями і своїй справі.Вони мають високі знання та навички володіння іноземними  мовами у різних тематичних  сферах і намагаються не братись  за переклад, який виконати не зможуть.

 

Види документів, переклади яких ми виконуєм:

-переклад документів,котрі були видані Міністерством юстиції України;

-переклад документів,котрі були видані у Міністерстві освіти та науки України;

-переклад документів,котрі були видані у Міністерстві іноземних справ України;

-переклад документів,котрі були видані в органах ЗАГСу;

- переклад установчих документів та статутів;

- переклад рішень Арбітражних і Міжнародних судів;

- переклад  оцінок майнових ,а також  немайнових прав;

- переклад таких документів,як договори,контракти,угоди;

- переклади документів та сертифікатів про авторські або патентні права;

- переклад наказів ,заяв,прохань, довіреностей;

- переклад свідоцтв про страхування;

- переклад документів аудиту та фінансів;

- переклад свідоцтв про взяття шлюбу , розлучення ,народження тощо;

- переклад документів для іноземних посольств;

- а також переклад багатьох інших документів.

 

А також:

- переклад тексту технічного характеру;

- переклад текстів  тематики IT;

- переклад текстів медичного характеру;

- переклад текстів художнього характру;

- переклад  рекламних текстів.

 

Визначення ціни письмового перекладу

Ціну письмового перекладу визначають за кількістю рядків (62 знаки разом з пробілами) або кількістю сторінок (1860 знаків також разом з пробілами).При виконанні перекладів фахівцям необхідно підрахувати число  рядків або визначити кількість сторінок.Вони користуються при цьому спеціальною комп ютерною програмою,яка підраховує знаки.Ця програма визначає кількість рядків чи сторінок, додаючи кількість слів та символів, не рахуючи пробілів та ділячи отриману кількість на 62 або 1860 знаків.Інколи підрахунок здійснюють за друкованим текстом.Основою попереднього орієнтованого підрахунку  обсягу стає вихідний текст.Остаточний підрахунок виконують по готовому перекладу.

Увага!:У практиці перекладу у деяких країнах використовують іншу одиницю підрахунку величини письмового перекладу.Нею є слово чи 1000 слів початкового тексту.

 

Щоб забезпечити якість перекладу виконавцю потрібно надати  певну інформацію, котра стосується тексту,що потрібно перекласти.

Цю інформацію має надати власне замовник,а виконавець мусить з ясувати її у замовника ще перед початком виконання перекладу.А саме:

-Зразки написання назв організацій і власних імен, використаних у початковому тексті;

-Розшифрування наявних скорочень у документі,котрі не є загальноприйнятими;

-Внутрішньокорпоративну темінологію, якщо така наявна;

-Довідкові матеріали, які перекладач може використати при перекладі тексту у якійсь специфічній тематиці;

 

-Тематика, у якій виконуватиметься переклад, і його кінцева мета використання.