Рівні мовних курсів згідно Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (ЗЕР).

(від рівня А1 для початківців до найвищого мовного рівня C2.)

 

 

Елементарний рівень володіння мовою

A1

На даному рівні людина спроможна сприймати  і використовувати загальновживані побутові висказування і прості словосполучення, утворювати досить прості речення направлені на задоволення певних потреб. Вона здатна представитись, задати  питання іншим особам – до прикладу, де людина проживає, кого вона знає або що вона  має Також вона може відповідати на такі запитання. Ці люди легко розуміються  у простих ситуаціях, у випадку, коли співрозмовник спілкується повільно та виразно.

А2 

На наступному рівні людина може розуміти окремі речення і багатовживані вислови, які є пов’язаними з добрезнайомими сферами (до прикладу, про іншу людину, сім’ю, роботу, близьке оточення, покупки). Вона вміє вести розмову у простих, повсякденних ситуаціях, у яких відбувається простий  обмін інформацією, розмова ведеться про загальновідомі речі, а також вона спроможна описувати простими мовними засобами своє походження, розповісти про освіту, своє середовище і речі, якими постійно користується.

 

Самостійне вживання мови

 

B1

На такому рівні люди  вловлюють основну інформацію, при умові, що вживається  загальновживана лексика і мова йде про знайомі речі з роботи, дому, школи, сім ї, дозвілля тощо. Вони вміють повести себе в більшості ситуацій, які  виникають у поїздках  до німецькомовних країн. Ці люди  здадні достатньо  зв’язно висловитися щодо їм  знайомих тем і  зацікавлень. Також вони можуть повідомляти про спогади, обставини, події, плани, мрії, цілі та надії, розповідати про власне життя.

 

В2

На цьому  рівні особа  розуміє загальний  зміст досить важких текстів; може вести  професійні дискусії в особистій  галузі. Вміє знайти порозуміння на іноземній мові  спонтанно і вільно в такій мірі, щоб проводити  звичайну бесіду з іноземцем без якихось  зусиль . Вона здатна  деталізовано висказуватись щодо достатньо широкого спектру тем, виражати думку щодо питань,які її цікавлять,обґрунтовувати її.

 

Компетентне вживання мови

 

C1

На  рівні C1 людина спроможна розуміти  складні великі тексти на різноманітні тематики. При цьому їй вдається простежувати також прихований зміст. Їй характерне вміння висказуватись спонтанно і незадумуючись, не потребуючи добору слів. А також їй властиве уміння особливо результативно й різнобічно використовувати іноземну мову в суспільному житті, у навчанні, а крім того у професійній сфері. У неї наявне  вміння виразно, структуровано і дуже вичерпно висказуватись щодо важких ситуацій, використовуючи  при цьому належним способом  різні синтаксичні засоби.

С2

На рівні C2 люди розуміють практично без зусиль все що вони читають та чують. Ці люди вміють трансформувати та узагальнювати інформацію з усіх  письмових та усних джерел. При цьому вони здатні пояснювати  й обґрунтовувати  все у зв’язному, всім зрозумілому викладенні. Їхнє вміння висловлюватися спонтанне, дуже вільне і точне. Вони знають, як передати тонкі  відтінки у складних обставинах.

 

Рівні англійської мови

 

Точне визначення рівня знань англійської мови є гарантією швидкого навчання. Кожен з рівнів  визначає,  приблизну величину Вашого словникового запасу та Ваш рівень знань граматики. Нижче описані різні рівні англійської мови:

 

Starter (Beginner) (А1)

 

 Рівень А1  підійде  для тих людей,які:

 •  ще не починали вчити англійську мову;

 • пробували вивчати  англійську досить  давно і бажають  почати вивчати її з  початку.

 

На даному рівні  мови учні: 

 • отримують загальне поняття про дану  мову, її структурну форму та фонетику;

 • знайомляться з алфавітом, правилами читання;

 • оволодівають понад 900 загальновживаних слів;

 • вчаться поступово сприймати англійську мову на слух;

 • вивчають найбільш необхідні у повсякденному спілкуванні граматичні структури;

 • вчаться долати мовний бар’єр;

 • вчаться утворювати прості питанн й відповіді.

 

 Elementary (А1-А2)

 

Даний рівень англійської мови підходить тим, хто:

 • уже  вивчав англійську мову й розмовляє нею на рівні Starter (Beginner).

 

Студенти на цьому рівні англійської мови: 

 • Утворюють прості розповідні речення, ставлять запитання та відповідають на них;

 • можуть написати лист, e-mail,  повідомлення;

 • здатні грамотно розпочати телефонну бесіду;

 • вміють коротко розповісти про  себе;

 • застосовують на практиці спілкування англійською мовою у побутових ситуаціях.

 

 Pre-Intermediate (А2-В1)

 

Рівень Pre-Intermediate підійде тим,хто:

 • вже  вивчав англійську мову і розмовляє ціїю мовою на рівні Elementary.

 

Учні розмовляючи на цьому рівні: 

  • Володіють понад 2000 найбільш вживаних слів та словосполучень (враховуючи слова попередніх рівнів). Більшість з них є стійкими висловами, фразовими дієсловами, ідіомами. Також учні вивчають різні значення одних і тих самих слів;

 • опановують достатньо складні граматичні теми;

 • вчаться надавати інформацію особистісного й неособистісного характеру;

 • здатні змалювати ситуацію, серидовище або людину, висказувати власну думку щодо речей,  оточуючих людей, та різних подій;

 • можуть написати офіційного чи приватного листа, e-mail,  офіційний/неофіційний запит, прохання;

 • спроможні грамотно провести телефонну ділову розмову;

 • можуть дати характеристику оточуючим та собі.

 

 Intermediate (В1)

 Рівень Intermediate (В1)

   підходить людям, котрі: 

 • вже вивчали дану мову й розмовляєють цією мовою  на рівні Pre-Intermediate. 

 

Слухачі, які перейшли на  такий рівень (додатково до вмінь  попереднього рівня): 

 • вивчають 2200 слів та висловів, ідіом, фразових дієслів. Також слухачі оволодівають різними варіантами використання одного слова, крім того вчать синоніми та антоніми окремих мовних  одиниць; 

 • розбирають складні граматичні теми; 

 • створюють складні речення, тексти, діалоги. 

 • можуть вести тривалі  бесіди на різні теми; 

 • вміють  зрозуміти основний зміст сказаного й реагувати на нього відповідним чином; 

 • спроможні доповнювати вихід різних ситуацій власними коментарями; 

 • можуть дати характеристику собі, оточуючим,навколишньому  серидовищу та описувати події з висловленням свого ставлення до них.

 

Upper-Intermediate (В2), Advanced (С1) та Proficiency (С2)

Дійшовши до рівнів англійської мови Upper-Intermediate, Advanced та Proficiency Ви  наближаєтесь поступово до такого високого рівня вивчення мови, коли стає можливо спілкуватися нею, як  рідною. Цей рівень прирівнюється до рівня носія мови.